Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky carosklo.sk je:
Ing. Stanislav Šišovský
Tatranská 5251/53, 08001 Prešov
IČO: 17 154 189
DIČ: 1032068917
IČ DPH SK1032068917

zapísaný v Okresný úrad Prešov, Číslo živnostenského registra 707-6243


Táto stránka bola vyvinutá pre potreby carosklo.sk. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. carosklo.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.Carosklo.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom carosklo.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných s carosklo.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom carosklo.sk.


Všetky osobné údaje získava carosklo.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

  • Keramická fantázia
  • Ľahká údržba
  • Trvácny vzor
  • Množstvo vzorov na výber
  • Dizajnové poradenstvo

Vaše obľúbené motívy prenesieme do Vášho sveta

Pohľad na akýkoľvek čarovný kút sveta, pohľady na more, na zázračný podmorský svet, na Vaše obľúbené romantické miesto na Zemi, stádo divokých koní, pláže, palmy, lesy, hory, obloha, vesmír.